Nyt fra bestyrelsen:

17.02.2017

Ren by - hver dag !


Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune afholder fælles indsamlingsuge og opfordrer hermed alle til at være med til at holde vores kommune indbydende og ren.
I år er det uge 13 der er forårets "Ren by-uge". Vær med til at samle affald ind fra gader og veje søndag d. 2. april, hvor kommunen bl.a. tilbyder afhentning af det indsamlede på udvalgte steder.
Læs mere om arrangementet her...06.02.2017

Generalforsamling !

Vi afholder generalforsamling onsdag d.22. marts kl. 18.00. Det finder som sædvanlig sted i Ordrup Cycle Clubs hus i Hundesømosen, og indkaldelsen kan læses her ...

05.01.2017
Formanden anmelder og anbefaler temahæftet fra Lokalhistorisk forening, som omhandler dele af vores kerneområde ”Skovvejskvarteret og Ermelunden – fra Bernstorff Hovmark til Villakvarter”. Bogen kan købes på Jægersborg Bibliotek.
Læs mere her...
23.09.2016

”Fra Gjentofte Kommune”

Lokalhistorisk forening har fået genoptrykt en interessant bog fra 1911 af forfatteren Johannes Jørgensen, der boede i Gentofte kommune fra 1903-1914. Han taler varmt for, at man skal slå sig ned i "nybygger-kommunen".
Du kan læse mere og bestille bogen her...
09.09.2016

Eremitageslottet og Københavns Golfklub


Et meget vellykket og totalt udsolgt arrangement med en fin rundvisning på det lille jagtslot, bobler og derefter middag i Københavns Golfklubs lokaler.

Læs mere og se Jørgen Tarris billeder fra slottet her...


06.08.2016

Medlemsarrangement onsdag d. 7. september kl. 17.30

Eksklusiv rundvisning for vore medlemmer på det smukke og nyrestaurerede Eremitage-slot, med efterfølgende middag i klubhuset hos Københavns Golfklub.

Tilmelding senest 1.september.

Læs nærmere om det spændende arrangement her...03.06.2016

I Bernstorff Slotshave med Christian som guide

Søndag 29. maj havde vi arrangeret rundvisning og Five O’Clock Tea i Bernstorff Slotshave. Egentlig var det planen, at vi skulle have haft slotsgartneren som guide, men i sidste øjeblik blev han afløst af kulturhistoriker Christian – og så blev det pludselig en tur i slotshaven med nogle af de mange adelige og kongelige som har befolket stedet igennem århundrederne.
Det var spændende og underholdende, og vores guide var uhyre vidende og en meget engageret fortæller.
Vejret var pragtfuldt og det var heldigt, for anden del af arrangementet foregik ved Dronning Louises the-hus, hvor vi sad under den smukke rosen espalier og indtog spumante, scones og kager samt udsøgt the.
Alt i alt en hyggelig og vellykket tur, som omkring 40 medlemmer havde fundet vej til.

Her er nogle billeder og desuden et link til den fine omtale på dit-gentofte.dk


08.05.2016
Medlemsarrangement 29 maj kl. 15.00

Bernstorff Slotshave
Fra herskabshave til folkepark

Kom med på havevandring med slotsgartneren som kyndig guide, og hør om slotsparkens udvikling og fremtidsplanerne..
Læs mere om arrangementet her…
26.04.2016
Vi har modtaget:
Kære Grundejerforeninger, Haveforeninger, Studiebyen og Vangedes Venner.
Lørdag d. 30. april er der Grøn Dag på Gentofte Genbrugsstation kl. 10-14.

Her kan man få udleveret en kompostbeholder, hente gratis kompostorm og bytte pesticider til plantefrø.
Børnene kan finde sjove Krible-Krable dyr og dreje potter i papir og så blomsterfrø.
Se mere om arrangementet her...


15.04.2016

Gennem Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte aftales møde med borgmesteren og forvaltningschefer når der er behov for det. Det fungerer som overbygninger i forhold til de møder vi har to gange om året med Vej & Park afdelingen, og man behandler spørgsmål, der har interesse for hele kommunen, og ikke kun i lokalområderne. Det seneste møde fandt sted 30. marts, og referatet kan læses her...
06.04.2016

Møde med vej og park

Vi har to årlige kontaktmøder med kommunens vej og park afdeling. Det ene foregår på rådhuset og det andet enten ved Søndersø eller ved Hundesømosen. Referatet fra kontormødet er nu klar. Der mangler ganske vist en rettelse om vejbelysningen på Slotsvej, hvor det er erkendt fra kommunen, at der er for lidt lys, og man vil nu se på en bedre løsning.
Læs referatet her...
16.03.2016

Referat fra Generalforsamling 2016

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 9. marts.

09.03.2016
Brev fra Kommunen:

Kære grundejerforeninger, haveforeninger og spejdere - lad os sammen holde Gentofte ren.
"Ren by - hver dag" er Gentofte Kommunes indsats for at sikre en ren og indbydende kommune - hver dag hele året. Og vi har allesammen et ansvar.

Vær med til at samle affald den 17. april i jeres eget område

Læs hele brevet fra Kommunen her...


16.02.2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening Onsdag 9. marts 2016 kl. 18.00 !

Efter generalforsamlingen er der, sædvanen tro, middag for de tilmeldte - Læs mere om generalforsamlingen, tilmelding til middag m.v. her...


10.01.2016

Lokalplan 372 !

Gentofte Kommune har fremlagt lokalplan 372 vedrørende opførelse af ungdomsboliger på Gentofte Sportspark. Vi har i bestyrelsen behandlet lokalplanen på et møde 6. januar og indsendt det vedhæftede høringssvar, der kan læses her

For de af jer, som ikke har læst lokalplanen går den i korthed ud på at opføre 250 ungdomsboliger i forbindelse med Gentofte Sportspark. Det har vi ikke indvendinger imod, men planen åbner mulighed for at opføre et højhus på 25 etager og i en højde på 85 meter i den forbindelse. Og det har vi indvendinger imod!

Det er dobbelt så højt som vandtårnet, det svarer til sengetårnet på Herlev Hospital eller Ferrings højhus i Ørestad, og det er helt urimeligt at bygge på den måde i et villaområde. Højhuset vil være synligt fra store dele af Jægersborg området, fra Bernstorff Slot Have og fra Gentofte sø. Ud over dette byggeri, så er både de parkeringsforhold og de tilkørselsforhold, som beskrives i lokalplanen helt utilstrækkelige.

Lokalplan 372 kan læses på kommunens hjemmeside på http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Lokalplanforslag-372-og-kmpt-9-Gentofte-Sportspark , hvor man også kan gøre indsigelser. Vi kan kun opfordre til, at så mange som muligt gør indsigelser, og husk at det skal gøres inden 20. januar, hvor høringsperioden udløber.


07.11.2015

Husk skorstensfejeren hvis du får fjernvarme

Hvis du får fjernvarme, og ikke længere har brug for skorsten, skal du selv afmelde det til kommunen for at slippe for at betale skorstensfejerafgift.
Hvis du har pejs eller brændeovn, skal der naturligvis fortsat fejes skorsten.

06.10.2015

Medlemsarrangement

Dyrehaven, skoven og vildtet

Søndag d. 25 oktober kl 11.00 er der medlemstur i dyrehaven med tidligere skovfoged i Jægersborg Skovdistrikt Hans Kolling Andersen som kyndig guide. Efter turen er der lidt godt at spise hos Piil og Co.
Tilmelding til arrangementet er senest 20. oktober til graustrom@gmail.com
Læs mere om arrangementet i det seneste nyhedsbrev her.

02.10.2015
To gange om året har det i mange år været traditionen, at fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune er mødtes med borgmesteren og ledende medarbejdere fra forvaltningen samt et antal medlemmer af byrådet. Disse såkaldte Borgmestermøder er efterhånden stivnet i en form, hvor de endte med at have begrænset værdi.
Der er derfor indledt en dialog om, hvordan de skal udnyttes fremover. Der blev afholdt et møde om det 27. august, og der arbejdes nu videre i Fællesrådet med denne opgave.
Referatet fra mødet kan læses her.
04.09.2015

Markvandring 1: Hundesømosen
For tre år siden var grundejerforeningen initiativtager til at der blev arrangeret en markvanding omkring Hundesømosen. Mange af grundejerne følte at der var et behov for en dialog med kommunen om vedligeholdelsen af området. Tilsvarende havde kommunen behov for dialog, da man oplevede et stigende omfang af selvtægt i forhold til grænserne mellem kommunens og den enkelte grundejers område.
Arrangementet var en stor succes med mange deltagere og en god og konstruktiv dialog. Nu har vi fra foreningens side ment at tiden er inde til at gentage et sådant dialogmøde og markvanding. Det er kommunen enig i, og derfor mødes vi onsdag den 16. september kl. 17.00 på Solbakkevej ved indgangen til området. Der vil blive sendt invitation til alle grundejere med haver, der støder op til Hundesømosen, så vi er sikre på at både medlemmer og ikke medlemmer af grundejerforeningen bliver inviteret.

Markvandring 2: Søndersø
Ved Søndersø har der i mange år været tradition for en årlig markvandring med deltagelse af grundejerne rundt om søen og kommunen. Det plejer at være en forårs tur, men af forskellige årsager bliver det i år til en efterårs tur, som finder sted torsdag den 24. september kl 16.30 med start på Søndersøvej/Ved kæret.
Der er en tæt dialog i forvejen, så her er det et spørgsmål om at gennemgå plejeplaner og stemme forventningerne af.

20.05.2015
Referat fra forårets "Borgmestermøde"09.05.2015

Udflugt til Nordre Oversvømmelse

Så er der igen et spændende og hyggeligt medlemsarrangement, som I kan læse mere om her

24.02.2015

Borgmestermøde


Vi har nu modtaget referatet fra det halvårlige såkaldte ”Borgmestermøde”, som arrangeres i samarbejde med Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte.

Da det har taget tre måneder at få referatet, kommer vi på en måde til at have denne kontakt hvert kvartal. Enten er det rigtigt smart, eller også er det bare kommunalt smøl.

Ud over referatet fra mødet samt en "Affaldsplan 2014-2024", er der også et notat om de generelle retningslinjer for klassificering og råderet i forbindelse med bevaringsværdige bygninger. Det er vigtigt at være klar over, hvilken klasse ens hus ligger i, da det har stor indflydelse på, hvad man må gøre med huset. Notat vedr. bevaringsværdige bygninger kan hentes her

Referat fra mødet kan hentes her

og Affaldsplanen 2014-2024 her

Alt er desuden tilgængeligt under referater.


06.02.2015

Dialogmøde

Hvert år har vi i grundejerforeningen et dialogmøde med kommunens Vej & Park afdeling som vært. Der deltager også medarbejdere fra andre afdelinger som Miljø og Fjernvarme. Det er vigtige møder, da det er en god mulighed for at samle den dialog vi i øvrigt har med kommunen, og få et referat med en status.

I den kommende sommer vil der være to aktiviteter, hvor vores medlemmer vil kunne deltage, idet der både arrangeres markvandring ved Søndersø og ved Hundesømosen.

Begge arrangementer vil blive annonceret, når de endelig datoer foreligger.

Referatet fra mødet kan læses her.


28.01.2015

Swipp

Nu kan der betales med Swipp til grundejerforeningen. Vi håber det kan være med til at gøre det nemmere for medlemmerne at betale kontingent, deltagergebyr m.m.

Ved betaling over mobiltelefonen, modtager vi automatisk oplysninger om afsenders navn og adresse, så det er nemt for os at indentificere indbetaler. Så der vil ikke være behov for at indbetaler angiver andre oplysninger.

Vi håber det kan gøre det nemmere for vore medlemmer.

Vores Swipp nr: 30 95 91 39


21.01.2015

NY BOG OM JÆGERSBORG


Lokalhistorisk Forening i Gentofte har netop udsendt et temahæfte med titlen:

JÆGERSBORG - SLOT OG BY

Hæftet handler om det gamle Ibstrup/Jægersborg slot og dettes skæbne. Udenom slottet opstod der en mindre by, der fungerede sammen med kasernen. Da S-banen blev anlagt i 1936 planlagde Gentofte Kommune en mønsterby omkring den nye station, og de to byer er siden vokset sammen.

Hæftet er på 40 sider og rigt illustreret med gamle og nye fotos og kort, der viser udviklingen.
Hæftet kan købes på Jægersborg Bibliotek og på plejehjemmet Jægersborghave, Jægersborg Allé 150. Det koster 100 kr.

De af vore medlemmer, som var med på vores arrangement "Byvandring i Jægersborg" har fået et indtryk af de mange spændende historier, der knytter sig til vores område. Bogens forfatter var også guide for os den dag, og hans entusiasme og umådelige viden brænder tydeligt igennem i hæftet, der er grafisk meget smukt tilrettelagt og trykt i høj kvalitet.


22.09.2014

En dejlig tur i Jægersborg


Søndag den 21. september havde vi inviteret til en historisk rundtur i Jægersborg. Det havde regnet om morgenen, men holdt heldigvis op, da vi mødtes ved plakatsøjlen foran det tidligere Jægersborg Hotel.
Næsten 60 deltagere havde tilmeldt sig, så vi var mere end fuldt hus.
Niels Ulrik Kampmann Hansen gav os, traditionen tro, en spændende og levende indføring i skæbner og bygninger i området. Det er utroligt hvad der er sket indenfor en kvadratkilometer i de sidste 400 år - hvis blot den er placeret det rigtige sted ! Fra landsbyer, over konge-lige jagtslotte, ishuse og mejeridrift ved Hollænderdammen til ildkamp mellem Gestapo og modstandsfolk. Der var nok at fortælle om.
Da vi var mætte af historien, var der brunch på Schæffergården. Med den meget lækre buffet var der heller ingen, der gik sultne derfra.Ved 13.30 tiden var det slut, og vi fra bestyrelsen siger tak for den gode opbakning til arran-gementet.
På billederne ses de opmærksomt lyttende til-hørere og Niels Ulrik ved hovedindgangen af Schæffergården og af Jægersborg Slot - det sidste skulle man blot have fantasi og et par velanbragte kridtstreger for at se.


25.08.2014

Byvandring og brunch i det historiske Jægersborg

Søndag d. 21 september fra kl. 10.00


Niels Ulrik Kampmann Hansen, som mange sikkert allerede kender, er vores vidende og underholdende guide på turen rundt i det historiske Jægersborg, og efter byvandringen er der en udsøgt brunch på restaurant Wohlerts, Schæffergården.
Byvandringen starter ved plakatsøjlen foran det gamle Jægersborg hotel kl. 10.00 og det hele koster kun 150,- kr. per deltager !
Læs mere om dette spændende arrangement samt om tilmelding (senest 16. september) her


20.05.2014

Medlemsarrangement på Garderhøjfortet,

torsdag d. 19. juni kl. 18.00

Garderhøjfortet har været vores store sovende nabo i mange år, men nu er det vågnet til live efter en stor indsats i den oprindelige ånd fra fortets opførelse - nemlig gennem private fonde.
Vi har arrangeret en aften, hvor vi skal høre meget mere om fortet og have en rundvisning af de fascinerende kassematter og kanontårne.
Men da det nu er et arrangement fra Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening, så skal vi naturligvis også sørge for hygge og godt naboskab.

Derfor har vi aftalt at vores huskok John har tændt op i Den store grill og serverer bøffer, pølser, salat, og hvad der ellers hører til et godt grill arrangement.

Hele herligheden - adgang til fortet, rundvisning, grill-menu og drikkevarer - koster 125, - kr. per næse. Meld jer til ved at indbetale på foreningens bankkonto med angivelse af navn eller medlemsnummer.
Seneste tilmelding er søndag d. 15.juni !
Se bankoplysninger/e-mail vedr. tilmelding her


23.03.2014

Ny bestyrelse


På årets generalforsamling var der en større udskiftning i bestyrelsen idet Grethe Wiese, Majse Købke og Søren Schächter valgte at træde ud.
De blev erstattet af Hanne Hammer, Jeanette Grau Engstrøm, Jørgen Tarris og Rune Serigstad. Der var også nyvalg til kassereren Niels Købke, så det er en gennemgribende fornyet bestyrelse, der nu tager fat på arbejdet.
Formand Jesper Holm og næstformand John Zangenberg, der begge blev genvalgt, sørger dog for nogen kontinuitet.

Det var en velbesøgt generalforsamling med godt 60 deltagere og som sædvanlig blev der sluttet af med en hyggelig middag.
Referatet kan læses under "Nyhedsbreve”

02.03.2014

Indkaldelse til generalforsamling


Der afholdes generalforsamling mandag den 17. marts, og som sædvanlig efterfølges den af en hyggelig middag.
Se indkaldelse her:GF indkaldelse 2014.pdf

Tidligere indlæg fra bestyrelsen kan læses her:Tidligere Nyheder


Velkommen til vores hjemmeside

  Bernstorff-jægersborg Grundejerforening er en af de fem store grundejerforeninger i Gentofte Kommune.
Omkring 300 husstande er medlemmer, medlemskabet er frivilligt, og det årlige kontingent er 100,- kr.
Der findes mange mindre grundejer-foreninger i kommunen, hvor formålet typisk er vedligeholdelse af fælles arealer samt varetagelse af specielle interesser i et begrænset mindre område.
En forening som BJGF dækker bredere, og vi har to formål:

Det ene er varetagelse af grundejerpolitiske spørgsmål i forhold til kommunalbestyrel-sen og den kommunale forvaltning. Spørgsmål om ændringer af lokalplaner, vedligeholdelse af grønne områder, veje, kloakker, renovation, fjernvarme, belysning, skiltning, parkering og meget mere bliver der løbende taget stilling til. Også i forholdet mellem den enkelte grundejer og forvaltningen bliver vi ofte inddraget.

Det andet område, som vi tager os af, er det sociale. Godt naboskab er dejligt, og vi gør vores til at bringe naboerne sammen, så de små problemer i hverdagen kan klares med dialog i stedet for advokater. Derfor arrangerer vi hvert år flere medlems-arrangementer hvor et spændende emne rundes af med et hyggeligt måltid.
Såfremt man gerne vil være medlem er man velkommen til at kontakte formanden Jesper Holm på tlf. 39 63 43 08 eller e-mail jesperholm@holm.mail.dk

Klik på plakaten for at læse folderen: